5 fordeler med å kjøpe ny leilighet

Komfort

 • Alt er nytt og vil holde seg pent i mange, mange år

 • Enkel rengjøring med mindre areal og alt på en flate

 • Universell utforming, tilpasset alle livets faser.

 • Vannbåren gulvvarme som gir et behagelig inneklima

 • Tørr og isfri parkering i P-hus

Bokvalitet

 • Teknisk høy byggkvalitet inne og ute

 • Praktisk planløsning med god arealutnyttelse

 • Svært godt sikret mht. brann, varslinger og rømningsveier

 • Heis til parkeringshus og alle etasjer

 • 5 års reklamasjonstid fra innflytting

Livskvalitet

 • Mer å glede seg over – færre bekymringer

 • Bedre tid til å dyrke egne interesser og hobbyer

 • Hyggelig og sosialt fellesskap med gode naboer

 • La snøen lave ned, uten å tenke på snømåking

 • Dra på ferie eller hytta uten å tenke på at gresset gror

Økonomisk

 • Faste og forutsigbare bokostnader

 • 75 % lavere strømforbruk enn en enebolig

 • Ingen vedlikeholdsutgifter på mange år

 • Lave kjøpsomkostninger

 • Fast kjøpspris – ingen budrunder

Bærekraftig

 • Leilighet er den mest miljøvennlige boformen

 • Høye krav til isolasjon og minimalt med varmetap

 • Energiklasse A og B som gir grønt boliglån og laveste rente

 • Energibesparende oppvarming med vannbåren gulvvarme

 • Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i alle rom